MULTIMODAL DAŞIMALARƏtraflı məlumat:


Beynəlxalq ticarət əlaqələrinin inkişafı multimodal nəqliyyatın tez-tez istifadəsini əsaslandırır.
Şirkətimiz öz müştərilərinə dəmir yolu, dəniz, avtomobil nəqliyyatı ilə birləşən bir sıra multimodal nəqliyyat xidmətləri təklif edir.
Bizim xidmətlərimiz:
Gömrük sənədlərinin hazırlanması;
• tranzit sənədlərinin icrası;
• port ötürülmələri;
• dəniz yükü;
• yükün digər nəqliyyat vasitələri ilə çatdırılmasının təşkili.