XİDMƏTLƏR

Məqsədimiz xidmətlərin tam çeşidini təmin etməkdir:
• bütün MDB ölkələri üçün tranzit, ixrac-idxal yükləri və konteynerlərin təşkili və ötürülməsi;
• dəmiryolun bütün kateqoriyalarına tarifin ödənilməsi. MDB ölkələri üçün nəqliyyat - daxili, ixrac, idxal, tranzit;
• dəmir yolu idarələri ilə əlaqələndirilməsində yardım;
• vaqon fondunun tapılması və təmin edilməsi;
• Xəzər dənizinin və Qara dənizin bərə keçidlərinin təşkili;
• göndərmə təşkili;
• AZ və GR limanlarında yüklərin qəbulu, gömrük rəsmiləşdirilməsi, saxlanması və tranzitinin təşkili;
• gediş məntəqəsindən təyinat stansiyasına yükün izlənməsinin təşkili üçün xidmətlər.

 

dy se ae mmm
 DƏMİRYOLU DAŞIMAÇILIQ  DƏNİZ YOLU DAŞIMAÇILIQ  AVTO DAŞIMAÇILIQ  MULTIMODAL NƏQLİYYAT